Engineering Right?

Not Sendromundan Arta Kalanlar

Mezun olduğum zaman bir şey fark etmiştim, küçük bir şey. Herkesin bildiği gibi üniversite hayatında not tutma, tutanın arkasından koşma veya not paylaşma gibi durumlar mevcuttur. Tabi bunların yanında not saklama diye tabir ettiğimiz ve notlarını saklayan cimri, kımız arkadaşlar da bulunmaktadır. Bunların bütününe “Not Sendromu” diyebiliriz. Her ne ise, üniversite hayatı boyunca makine mühendisliğinde […]

Şimdi değilse, ne zaman?

Yazmaya Dönüş

Uzun zamandır yazmayı bırakmış, insanlardan ve gündemde olan olaylardan elimi eteğimi çekmiştim. İnsanlar yaratılışı gereği her ne kadar mükemmel olsalar da problem teşkil eden yapıdalar. Haliyle dahil oldukları yaşamın gündemi de arızalı. Fakat şunu gördüm ki arızalı diye bu mükemmel yapıya sahip insanı veya sürekli bozulan gündemi bir kenera atıp ilgilenmemek vicdansızlık olur. Çünkü yaratılış […]

Cumhuriyet-Kayyumiyet

Neden Cumhuriyet Adı Altında Demokrat ve Hür Anlayış Yok?

Tarih önümüzde bize ışık tutarken bizim yaptığımız; tarihten ders almak değil de, “Tarih tekerürüden ibarettir.” cümlesindeki tekerrürün sağlanmasına ön ayak olmak olmamalı. Tarihe bakıldığında ilk olarak insanların gördüğü sürekli olarak tekrar edilen birbirine çok benzer olayları görmektir. Bu tekrar tarihi iyi okuyanların görebileceği bir durumdur. Buraya kadar tarihi iyi bir okuyucunun okuyacağını böylece görebileceğini dile […]

Purchase this image at http://www.stocksy.com:/107707

Misafirlere Binaen

Düşünceler, hayatı ve yaşamı anlatırlar. Bir insanın düşünceleri davranışlarına, davranışları da hayatına yansır. Bu bilinen bir gerçektir. Ve yine birinin düşüncelerinde olmak dolayısıyla hayatında olmak demektir. Bizim gibi yaratıklarda düşüncelerini dolayısıyla hayatlarını paylaşmadan edemezler. Paylaşmakla gerçekleşecek olan şeyse beraberliktir. Çünkü yaratılış gereği “beraber yaşamalıyız”dır. Düşünceler, paylaşılan hayatlar misafirleri de beraberinde getirirler. Misafirlerinizle paylaştığınız düşüncelerdir hayat. […]